www.vietnamretail.vn Welcome to Viet Nam Retail JSC
Danh Mục Sản Phẩm
Panme- Micrometer (50)
 Panme đo ngoài (25)
 Panme đo ngoài điện tử (24)
 Panme đo trong (0)
 Panme đo lỗ 3 chấu (0)
 Panme đồng hồ (0)
 Panme đo ngoài đầu đĩa (0)
 Panme đo ngoài đầu nhọn điện tử (0)
 Đế gá panme (1)
Thước cặp- Caliper (83)
 Thước cặp du xích (15)
 Thước cặp đồng hồ (13)
 Thước cặp điện tử (55)
 Thước cặp đo độ sâu du xích (0)
Đồng hồ so- Indicator (9)
 Đồng hồ so cơ (7)
 Đồng hồ đo điện tử (1)
 Đồng hồ so chân gập (0)
 Đế gá đồng hồ so (1)
Thước cao- Height Gauge (14)
 Thước đo cao đồng hồ (4)
 Thước đo cao điện tử (10)
Đồng hồ đo độ dày- Thickness Gauge (4)
 Đồng hồ đo độ dày cơ (3)
 Đồng hồ đo độ dày điện tử (1)
Thước đo độ sâu- Depth Gauge (16)
 Thước đo sâu cơ (9)
 Thước đo sâu đồng hồ cơ (1)
 Thước đo sâu điện tử (6)
Thước đo góc- Protractor (2)
 Bộ thước đo góc (1)
 Bộ thước đo góc vạn năng (1)
Thước đo lỗ- Bore/ Hole Gauge (1)
 Thước đo lỗ đồng hồ (1)
Dưỡng Kiểm - Căn Mẫu (7)
 Bộ dưỡng đo bề dày (0)
 Bộ dưỡng đo bán kính (0)
 Bộ dưỡng đo ren (1)
 Bộ Căn Mẫu (6)
Máy đo độ cứng (8)
 Rockwell (5)
 Vicker (1)
 Microvicker (1)
 Brinell (0)
 Portable- Cầm Tay (1)
 Universal-Đa năng (0)
Máy Chiếu | Profile Projector (1)
Kính Hiển Vi | Microscopes (1)
Máy Đo Độ Nhám | SurfTest (4)
Máy Đo Độ Tròn | Roundtest (2)
Linear Scales | Laser Scan (0)
Máy Đo 3 Chiều | CMM (8)
Bàn rà, Bàn map, Bàn đá Granite | Black Granite Surface Plate (5)
Khối chuẩn V | Magnetic V-Block (1)
Thông báo
Link
  SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Đồng hồ so cơ, 2046s
Đồng hồ so cơ, 2046s
 2046s
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-345
 Mitutoyo
Khối V từ Mitutoyo 1
Khối V từ Mitutoyo 1
 181-947
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-240
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-821
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-831
 Mitutoyo
Bàn rà chuẩn Mitutoy
Bàn rà chuẩn Mitutoy
 517-107C
 Mitutoyo
Bàn rà chuẩn Mitutoy
Bàn rà chuẩn Mitutoy
 517-103C
 Mitutoyo
Bàn rà chuẩn Mitutoy
Bàn rà chuẩn Mitutoy
 517-114C
 Mitutoyo
Bàn rà chuẩn Mitutoy
Bàn rà chuẩn Mitutoy
 517-111C
 Mitutoyo
Bàn rà chuẩn Mitutoy
Bàn rà chuẩn Mitutoy
 517-101C
 Mitutoyo
Máy Đo 3 Chiều Cryst
Máy Đo 3 Chiều Cryst
 S776
 Mitutoyo
Máy Đo 3 Chiều Cryst
Máy Đo 3 Chiều Cryst
 S9106
 Mitutoyo
Máy Đo 3 Chiều SpinA
Máy Đo 3 Chiều SpinA
 367H
 Mitutoyo
Máy Đo 3 Chiều SpinA
Máy Đo 3 Chiều SpinA
 366S
 Mitutoyo
Máy Đo 3 Chiều Cryst
Máy Đo 3 Chiều Cryst
 CMM7106
 Mitutoyo
Máy Đo 3 Chiều, Máy
Máy Đo 3 Chiều, Máy
 M443
 Mitutoyo
Panme Đo Ngoài, Out
Panme Đo Ngoài, Out
 104-136A
 Mitutoyo
Thước đo cao, 570-31
Thước đo cao, 570-31
 570-314
 Mitutoyo
Thước đo cao, 570-31
Thước đo cao, 570-31
 570-312
 Mitutoyo
Thước đo cao, 192-61
Thước đo cao, 192-61
 192-615-10
 Mitutoyo
Thước đo cao, 192-61
Thước đo cao, 192-61
 192-614-10
 Mitutoyo
Thước đo cao, 192-61
Thước đo cao, 192-61
 192-613-10
 Mitutoyo
Thước đo cao, 192-63
Thước đo cao, 192-63
 192-633-10
 Mitutoyo
Thước đo cao, 192-63
Thước đo cao, 192-63
 192-630-10
 Mitutoyo
Thước đo cao, 192-63
Thước đo cao, 192-63
 192-632-10
 Mitutoyo
Thước đo cao, 192-63
Thước đo cao, 192-63
 192-631-10
 Mitutoyo
Thước đo cao, 192-13
Thước đo cao, 192-13
 192-130
 Mitutoyo
Thước đo cao, 192-13
Thước đo cao, 192-13
 192-132
 Mitutoyo
Thước đo cao, 192-13
Thước đo cao, 192-13
 192-131
 Mitutoyo
Đồng hồ so cơ, 513-4
Đồng hồ so cơ, 513-4
 513-404T
 Mitutoyo
Đồng hồ so điện tử,
Đồng hồ so điện tử,
 543-491B
 Mitutoyo
Đồng hồ so cơ, 2109S
Đồng hồ so cơ, 2109S
 2109S-10
 Mitutoyo
Đồng hồ so cơ, 3058S
Đồng hồ so cơ, 3058S
 3058S-19
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-182-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-181-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-197-20
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 505-686
 Mitutoyo
Thước cặp cơ, 530-11
Thước cặp cơ, 530-11
 530-119
 Mitutoyo
Thước cặp cơ, 530-11
Thước cặp cơ, 530-11
 530-115
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 505-685
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 103-138
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 103-129
 Mitutoyo
Máy đo độ nhám, SJ-2
Máy đo độ nhám, SJ-2
 SJ-201, SJ-301, SJ-
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Điện Tử
Thước Đo Sâu Điện Tử
 Seri 571
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 505-680
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-343
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-342
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-341
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-340
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-243
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-242
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-241
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-233
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-232
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-231
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 Series 293
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-230
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 103-148-10
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 103-147-10
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 103-146-10
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 103-145-10
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 103-144-10
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 103-143-10
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 103-142-10
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 103-141-10
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 103-130
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Cơ, Ver
Thước Đo Sâu Cơ, Ver
 527-123
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Cơ, Ver
Thước Đo Sâu Cơ, Ver
 527-122
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Cơ, Ver
Thước Đo Sâu Cơ, Ver
 527-121
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 505-711
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 505-707
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 500-684
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 505-683
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 505-682
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 505-681
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 505-672
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 505-671
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-769-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-768-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-764-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-763-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-762-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-754-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-753-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-752-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-738-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-737-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-736-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-735-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-195-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-734-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-733-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-732-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-731-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-507-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-506-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-505-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-502-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-501-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-500-10
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-177-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-193
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-180-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-178-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-176-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-166
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-165
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-164-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-163-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-160-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-172-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-175-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-174-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-171-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-170-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-167
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-159-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-158-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-157-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-156-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-155-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-168
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-154-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-153
 Mitutoyo
Thước cặp cơ,160-159
Thước cặp cơ,160-159
 160-159
 Mitutoyo
Thước cặp cơ,160-157
Thước cặp cơ,160-157
 160-157
 Mitutoyo
Thước cặp cơ, 160-15
Thước cặp cơ, 160-15
 160-150
 Mitutoyo
Thước cặp cơ, Seri 5
Thước cặp cơ, Seri 5
 Seri 530
 Mitutoyo
Gauge Block Series 5
Gauge Block Series 5
 516
 Mitutoyo
Dưỡng đo ren 51 lá,
 Dưỡng đo ren 51 lá,
 188-151
 Mitutoyo
Máy chiếu, PJ-A3000,
Máy chiếu, PJ-A3000,
 PJ-A3000
 Mitutoyo
Máy Đo Độ Cứng Rockw
Máy Đo Độ Cứng Rockw
 Seri HR
 Mitutoyo
Đồng hồ đo lỗ, 511-7
Đồng hồ đo lỗ, 511-7
 511-713
 Mitutoyo
Panme siêu chính xác
Panme siêu chính xác
 293-100
 Mitutoyo
Máy Đo 3 Chiều Cryst
Máy Đo 3 Chiều Cryst
 CMM574
 Mitutoyo
Bộ căn mẫu, 516-978-
Bộ căn mẫu, 516-978-
 516-978-10
 Mitutoyo
Đồng hồ so, 513-401E
Đồng hồ so, 513-401E
 513-401E
 Mitutoyo
Thước cặp cơ, 530-10
Thước cặp cơ, 530-10
 530-104
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Điện Tử
Thước Đo Sâu Điện Tử
 571-211-20
 Mitutoyo
Vòng chuẩn, 177-187
Vòng chuẩn, 177-187
 177-187, 177-197, 1
 Mitutoyo
Máy Đo Độ Cứng Rockw
Máy Đo Độ Cứng Rockw
 HR-110MR
 Mitutoyo
Thước đo góc vạn năn
Thước đo góc vạn năn
 180-907U,180-907
 Mitutoyo
Thước Đo Cao,570-214
Thước Đo Cao,570-214
 570-214
 Mitutoyo
Thước cặp cơ, 530-31
Thước cặp cơ, 530-31
 530-316
 Mitutoyo
Máy đo độ nhám, Cont
Máy đo độ nhám, Cont
 CV-3200
 Mitutoyo
Máy Đo 3 Chiều Cryst
Máy Đo 3 Chiều Cryst
 S544
 Mitutoyo
Bộ căn mẫu, 516-101-
Bộ căn mẫu, 516-101-
 516-101-10
 Mitutoyo
Đồng hồ so, 513-405E
Đồng hồ so, 513-405E
 513-405E
 Mitutoyo
Đồng hồ so, 513-404E
Đồng hồ so, 513-404E
 513-404E
 Mitutoyo
Thước cặp cơ, 530-11
Thước cặp cơ, 530-11
 530-118
 Mitutoyo
Thước cặp cơ, 530-31
Thước cặp cơ, 530-31
 530-312
 Mitutoyo
Máy Đo Độ Tròn,Round
Máy Đo Độ Tròn,Round
 RA-1600
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Điện Tử
Thước Đo Sâu Điện Tử
 571-261-10
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Điện Tử
Thước Đo Sâu Điện Tử
 571-212-20
 Mitutoyo
Máy Đo Độ Cứng Rockw
Máy Đo Độ Cứng Rockw
 HR-430MS
 Mitutoyo
Máy Đo Độ Cứng Rockw
Máy Đo Độ Cứng Rockw
 HR-210MR
 Mitutoyo
Thuớc đo cao, 570-30
Thuớc đo cao, 570-30
 570-302
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-241
 Mitutoyo
Bộ căn mẫu, 516-996-
Bộ căn mẫu, 516-996-
 516-966-10
 Mitutoyo
Thước cặp cơ, 530-11
Thước cặp cơ, 530-11
 530-114
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Điện Tử
Thước Đo Sâu Điện Tử
 571-262-10
 Mitutoyo
Thước cặp cơ,Seri 16
Thước cặp cơ,Seri 16
 Seri 160
 Mitutoyo
Máy Đo Độ Cứng Micro
Máy Đo Độ Cứng Micro
 HM101
 Mitutoyo
Bộ căn mẫu, 516-976-
Bộ căn mẫu, 516-976-
 516-967-10
 Mitutoyo
Thước cặp cơ,160-151
Thước cặp cơ,160-151
 160-151
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Điện Tử
Thước Đo Sâu Điện Tử
 329-350-10
 Mitutoyo
Thước cặp cơ,160-153
Thước cặp cơ,160-153
 160-153
 Mitutoyo
Máy Đo Độ Cứng Rockw
Máy Đo Độ Cứng Rockw
 HR-521
 Mitutoyo
Thước cặp cơ,160-155
Thước cặp cơ,160-155
 160-155
 Mitutoyo
Thước căn lá, 184-30
Thước căn lá, 184-30
  184-303S,184-301s
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-242
 Mitutoyo
Đế gá panme, đế kẹp
Đế gá panme, đế kẹp
 156-101-10
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-340
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, S
Thước cặp điện tử, S
 Seri 500
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-341
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-173
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-342
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-196-20
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 292-343
 Mitutoyo
Panme điện tử, Digit
Panme điện tử, Digit
 293-344
 Mitutoyo
Đế từ, 7010s-10 Magn
Đế từ, 7010s-10 Magn
 7010s-10
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ ,
Panme đo ngoài cơ ,
 Seri 103
 Mitutoyo
Thước cặp đồng hồ, d
Thước cặp đồng hồ, d
 Seri 505
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-150-20
 Mitutoyo
Thước cặp điện tử, 5
Thước cặp điện tử, 5
 500-151-20
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ, o
Panme đo ngoài cơ, o
 103-137
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ, o
Panme đo ngoài cơ, o
 103-139-10
 Mitutoyo
Panme Đo Ngoài, Out
Panme Đo Ngoài, Out
  104-135A
 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ, o
Panme đo ngoài cơ, o
 103-140-10
 Mitutoyo
Kính hiển vi, MF-A M
Kính hiển vi, MF-A M
 MF-A
 Mitutoyo
Đồng hồ đo đô dày, 5
Đồng hồ đo đô dày, 5
 547-301
 Mitutoyo
Thước đo độ dày,7300
Thước đo độ dày,7300
 Series 7300, Series
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Cơ, Ver
Thước Đo Sâu Cơ, Ver
 527-111
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Cơ, Ver
Thước Đo Sâu Cơ, Ver
 527-112
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Đồng Hồ
Thước Đo Sâu Đồng Hồ
 527-113
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Cơ, Dep
Thước Đo Sâu Cơ, Dep
 129-110
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Cơ, Dep
Thước Đo Sâu Cơ, Dep
 129-111
 Mitutoyo
Thước Đo Sâu Cơ, Dep
Thước Đo Sâu Cơ, Dep
 129-112
 Mitutoyo
Panme Đo Ngoài, Out
Panme Đo Ngoài, Out
 104-140A
 Mitutoyo
Panme Đo Ngoài, Out
Panme Đo Ngoài, Out
 104-141A
 Mitutoyo
Panme Đo Ngoài, Out
Panme Đo Ngoài, Out
 104-142A
 Mitutoyo
Thước Panme đo ngoài
Thước Panme đo ngoài
 105-412, 105-413,13
 Mitutoyo
Thước đo mép lon, Ca
Thước đo mép lon, Ca
 147-202
 Mitutoyo
Panme dạng ống, Digi
Panme dạng ống, Digi
 395-351
 Mitutoyo
Panme đo trong dạng
Panme đo trong dạng
 137-201
 Mitutoyo
Panme đo trong dạng
Panme đo trong dạng
 137-202
 Mitutoyo
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI CÔNG NGHIỆP
 

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 73, Đường số 02, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 37.27.23.61 | Fax: (08) 37.27.23.62

Hotline: 0938.092.709 (Ms Ly) - 0902.300.456 (Mr Hưng)

Email: hcm@thegioicongnghiep.vn

 

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: R. A1-601, Tòa nhà OCT1, KĐT Resco, 268 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 62.91.42.70

Hotline: 0902.165.561 (Ms Yến) - 0988.790.508 (Mr An)

Email: hanoi@thegioicongnghiep.vn